AKA Zamów Online B2B

Informacja o przekształceniu Spółki AKA Szczerbiccy

Jesteś tu:

Informacja o przekształceniu Spółki AKA Szczerbiccy

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 06 czerwca 2022 r. nastąpiło przekształcenie

ze spółki AKA SZCZERBICCY SPÓŁKA JAWNA
na spółkę AKA SZCZERBICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

W wyniku przekształcenia ulega zmianie forma prawna (ze spółki jawnej na spółkę komandytowo-akcyjną) bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON, numeru rachunku bankowego czy innych danych adresowych.

Spółce został nadany nowy numer KRS tj. numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (aktualny numer to: KRS 0000975724).

Przeprowadzona zmiana formy prawnej (a w konsekwencji także zmiana nazwy spółki) nie ma żadnego wpływu na prowadzoną przez nas działalność oraz na ważność zawartych umów czy poczynionych ustaleń. Nie ma zatem potrzeby zawierania aneksów czy nowych umów związanych z dotychczasowymi relacjami. Zgodnie z zasadą kontynuacji wyrażoną w art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych., Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki oraz pozostaje ona również podmiotem zwolnień, koncesji i ulg, przyznanych Spółce przed zmianą.

Zmiana formy prawnej ma charakter wyłącznie wewnętrzno-organizacyjny i w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe relacje zarówno z naszymi klientami jak i kontrahentami biznesowymi.

Aktualne dane spółki to:

AKA Szczerbiccy Spółka Komandytowo-Akcyjna

lub w skrócie: AKA Szczerbiccy S.K.A.

ul. Jerzmanowska 15

54-530 Wrocław

NIP: 8942777690

REGON: 93295918400000

KRS: 0000975724

Nr rachunku bankowego: 46 1600 1462 1849 0177 6000 0001

Uprzejmie prosimy o odnotowanie opisanych wyżej zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Jednocześnie pragniemy ponownie zaznaczyć, że dotychczasowe dane, w tym dane osób kontaktowych, numery telefonów, adres strony internetowej czy adresy e-mail pozostają bez zmian.

W imieniu Spółki Komandytowo-Akcyjnej:

Komplementariusz:

Informacja o przekształceniu Spółki AKA Szczerbiccy